The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Công văn chỉ đạo thực hiện các giải pháp tố hơn nhằm thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015

Công văn chỉ đạo thực hiện các giải pháp tố hơn nhằm thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2015

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt