The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định Ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Quyết định Ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Quảng Nam

Tác giả: UBND

Ngày ban hành: 14 Tháng 4, 2023

Tóm tắt