The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ngãi

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác PCI tỉnh Quảng Ngãi

Tác giả: UBND Tỉnh

Ngày ban hành: 01 Tháng 1, 1970

Tóm tắt