CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2009

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2009

Ngày ban hành: 13 Tháng 5, 2009

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2009