The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2009

Phiếu khảo sát doanh nghiệp dân doanh 2009

Ngày ban hành: 13 Tháng 5, 2009

Tóm tắt

Bảng câu hỏi của năm 2009

Ấn phẩm nổi bật

11 Tháng 4, 2023

Báo cáo PCI 2022