CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Tin tức

Cam go cuộc chiến chống chuyển giá

19 Tháng 5, 2014

Cam go cuộc chiến chống chuyển giá

KTĐT - Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013, khoảng 20% doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam...