The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Tin tức

Tin tức

Cam go cuộc chiến chống chuyển giá

19 Tháng 5, 2014

Cam go cuộc chiến chống chuyển giá

KTĐT - Theo Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013, khoảng 20% doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam...