Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Lâm Đồng

Vùng Tây Nguyên

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 36

Dữ liệu PGI Tin tức

36

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

14.47

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Lâm Đồng

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.34
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.13
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.27
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.69
Điểm số PGI 14.47
Xếp hạng 36
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Lâm Đồng
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.34
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.13
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.27
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.69
So sánh - Lâm Đồng với các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên
Năm 2022
Đắk Lắk 14.23
Đắk Nông 14.01
Gia Lai 13.52
Kon Tum 15.09
Lâm Đồng 14.47
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Lâm Đồng
Năm Rankings
2022 36
Điểm số PGI của Lâm Đồng
Năm Điểm số PGI
2022 14.47