The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Văn bản tỉnh

STT Tên văn bản Ngày ban hành Tỉnh Thao tác
1 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước quý I/2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của Đồng Nai 19 Tháng 4, 2023 Đồng Nai Tải về
2 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 11 Tháng 4, 2023 Đồng Nai Tải về
3 Báo cáo triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, quý I/2023 31 Tháng 3, 2023 Đồng Nai Tải về
4 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai 14 Tháng 3, 2023 Đồng Nai Tải về
5 Chương trình hành động Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 08/12/2022 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Đồng Nai 08 Tháng 3, 2023 Đồng Nai Tải về
6 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP; tình hình KT-XH tháng 1 năm 2023 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai 20 Tháng 2, 2023 Đồng Nai Tải về
7 Kế hoạch Làm việc với VCCI về việc nâng cao chỉ số PCI 13 Tháng 12, 2019 Đồng Nai Tải về