Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Hải Dương

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 6

Dữ liệu PGI Tin tức

6

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

16.53

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Hải Dương

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.61
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.61
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 5.15
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.13
Điểm số PGI 16.53
Xếp hạng 6
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Hải Dương
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.61
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.61
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 5.15
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.13
So sánh - Hải Dương với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm 2022
Bắc Ninh 17.21
Hà Nam 13.90
Hà Nội 12.52
Hải Dương 16.53
Hải Phòng 15.69
Hưng Yên 15.77
Nam Định 15.35
Ninh Bình 13.43
Quảng Ninh 17.12
Thái Bình 15.95
Vĩnh Phúc 16.35
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hải Dương
Năm Rankings
2022 6
Điểm số PGI của Hải Dương
Năm Điểm số PGI
2022 16.53