Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Hải Dương

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 25

Dữ liệu PGI Tin tức

25

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

22.34

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Hải Dương

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 7.43 4.61
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.85 4.61
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.83 5.15
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 5.23 2.13
Điểm số PGI 22.34 16.53
Xếp hạng 25 6
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Hải Dương
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.61 7.43
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.61 5.85
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 5.15 3.83
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.13 5.23
So sánh - Hải Dương với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm 2023 2022
Bắc Ninh 22.53 17.21
Hà Nam 23.47 13.90
Hà Nội 21.95 12.52
Hải Dương 22.34 16.53
Hải Phòng 23.72 15.69
Hưng Yên 24.59 15.77
Nam Định N/A 15.35
Ninh Bình N/A 13.43
Quảng Ninh 26.00 17.12
Thái Bình 22.56 15.95
Vĩnh Phúc 22.28 16.35
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hải Dương
Năm Rankings
2023 25
2022 6
Điểm số PGI của Hải Dương
Năm Điểm số PGI
2023 22.34
2022 16.53