Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Hải Phòng

Vùng Đồng Bằng Sông Hồng

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 16

Dữ liệu PGI Tin tức

16

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

15.69

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Hải Phòng

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.08
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.97
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 5.35
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.30
Điểm số PGI 15.69
Xếp hạng 16
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Hải Phòng
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.08
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.97
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 5.35
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.30
So sánh - Hải Phòng với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Hồng
Năm 2022
Bắc Ninh 17.21
Hà Nam 13.90
Hà Nội 12.52
Hải Dương 16.53
Hải Phòng 15.69
Hưng Yên 15.77
Nam Định 15.35
Ninh Bình 13.43
Quảng Ninh 17.12
Thái Bình 15.95
Vĩnh Phúc 16.35
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hải Phòng
Năm Rankings
2022 16
Điểm số PGI của Hải Phòng
Năm Điểm số PGI
2022 15.69