Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Hậu Giang

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 11

Dữ liệu PGI Tin tức

11

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

23.18

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Hậu Giang

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 7.30 3.97
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 6.18 4.07
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.83 3.77
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4.87 2.24
Điểm số PGI 23.18 14.11
Xếp hạng 11 47
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Hậu Giang
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.97 7.30
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.07 6.18
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.77 4.83
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.24 4.87
So sánh - Hậu Giang với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2023 2022
An Giang N/A 14.43
Bạc Liêu N/A 13.64
Bến Tre 22.60 12.72
Cà Mau N/A 12.80
Cần Thơ 22.77 14.90
Đồng Tháp 22.75 14.33
Hậu Giang 23.18 14.11
Kiên Giang N/A 13.34
Long An 23.07 15.04
Sóc Trăng 22.40 13.36
Tiền Giang 22.91 13.43
Trà Vinh 22.93 17.67
Vĩnh Long 23.18 15.27
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Hậu Giang
Năm Rankings
2023 11
2022 47
Điểm số PGI của Hậu Giang
Năm Điểm số PGI
2023 23.18
2022 14.11