Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Cao Bằng

Vùng Miền Núi Phía Bắc

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 13

Dữ liệu PGI Tin tức

13

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

15.88

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Cao Bằng

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.40
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.66
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.68
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.13
Điểm số PGI 15.88
Xếp hạng 13
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Cao Bằng
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.40
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.66
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.68
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.13
So sánh - Cao Bằng với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Năm 2022
Bắc Giang 16.43
Bắc Kạn 16.48
Cao Bằng 15.88
Điện Biên 14.55
Hà Giang 15.67
Hòa Bình 14.45
Lai Châu 15.75
Lạng Sơn 17.31
Lào Cai 16.17
Phú Thọ 14.70
Sơn La 15.13
Thái Nguyên 16.05
Tuyên Quang 13.06
Yên Bái 15.24
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Cao Bằng
Năm Rankings
2022 13
Điểm số PGI của Cao Bằng
Năm Điểm số PGI
2022 15.88