Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Cao Bằng

Vùng Miền Núi Phía Bắc

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PGI Tin tức

N/A

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Cao Bằng

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.14 4.40
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 3.90 4.66
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.67 4.68
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 5.31 2.13
Điểm số PGI N/A 15.88
Xếp hạng N/A 13
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Cao Bằng
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 4.40 4.14
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.66 3.90
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.68 3.67
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 2.13 5.31
So sánh - Cao Bằng với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Năm 2023 2022
Bắc Giang N/A 16.43
Bắc Kạn N/A 16.48
Cao Bằng N/A 15.88
Điện Biên N/A 14.55
Hà Giang N/A 15.67
Hòa Bình N/A 14.45
Lai Châu N/A 15.75
Lạng Sơn N/A 17.31
Lào Cai N/A 16.17
Phú Thọ N/A 14.70
Sơn La N/A 15.13
Thái Nguyên N/A 16.05
Tuyên Quang N/A 13.06
Yên Bái N/A 15.24
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Cao Bằng
Năm Rankings
2023 N/A
2022 13
Điểm số PGI của Cao Bằng
Năm Điểm số PGI
2023 N/A
2022 15.88