Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Phú Thọ

Vùng Miền Núi Phía Bắc

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 32

Dữ liệu PGI Tin tức

32

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

14.70

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Phú Thọ

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.67
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.35
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.75
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.93
Điểm số PGI 14.70
Xếp hạng 32
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Phú Thọ
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.67
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.35
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.75
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.93
So sánh - Phú Thọ với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Năm 2022
Bắc Giang 16.43
Bắc Kạn 16.48
Cao Bằng 15.88
Điện Biên 14.55
Hà Giang 15.67
Hòa Bình 14.45
Lai Châu 15.75
Lạng Sơn 17.31
Lào Cai 16.17
Phú Thọ 14.70
Sơn La 15.13
Thái Nguyên 16.05
Tuyên Quang 13.06
Yên Bái 15.24
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Phú Thọ
Năm Rankings
2022 32
Điểm số PGI của Phú Thọ
Năm Điểm số PGI
2022 14.70