Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Bến Tre

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 19

Dữ liệu PGI Tin tức

19

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

22.60

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Bến Tre

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 6.76 3.36
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 6.22 4.46
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.04 2.98
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 5.51 1.83
Điểm số PGI 22.60 12.72
Xếp hạng 19 62
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Bến Tre
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.36 6.76
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.46 6.22
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 2.98 4.04
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.83 5.51
So sánh - Bến Tre với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2023 2022
An Giang N/A 14.43
Bạc Liêu N/A 13.64
Bến Tre 22.60 12.72
Cà Mau N/A 12.80
Cần Thơ 22.77 14.90
Đồng Tháp 22.75 14.33
Hậu Giang 23.18 14.11
Kiên Giang N/A 13.34
Long An 23.07 15.04
Sóc Trăng 22.40 13.36
Tiền Giang 22.91 13.43
Trà Vinh 22.93 17.67
Vĩnh Long 23.18 15.27
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bến Tre
Năm Rankings
2023 19
2022 62
Điểm số PGI của Bến Tre
Năm Điểm số PGI
2023 22.60
2022 12.72