Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Cần Thơ

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng 17

Dữ liệu PGI Tin tức

17

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

22.77

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Cần Thơ

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 7.11 3.27
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 6.19 6.23
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.49 3.83
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4.99 1.61
Điểm số PGI 22.77 14.90
Xếp hạng 17 30
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Cần Thơ
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.27 7.11
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 6.23 6.19
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.83 4.49
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.61 4.99
So sánh - Cần Thơ với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2023 2022
An Giang N/A 14.43
Bạc Liêu N/A 13.64
Bến Tre 22.60 12.72
Cà Mau N/A 12.80
Cần Thơ 22.77 14.90
Đồng Tháp 22.75 14.33
Hậu Giang 23.18 14.11
Kiên Giang N/A 13.34
Long An 23.07 15.04
Sóc Trăng 22.40 13.36
Tiền Giang 22.91 13.43
Trà Vinh 22.93 17.67
Vĩnh Long 23.18 15.27
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Cần Thơ
Năm Rankings
2023 17
2022 30
Điểm số PGI của Cần Thơ
Năm Điểm số PGI
2023 22.77
2022 14.90