Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Kiên Giang

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 57

Dữ liệu PGI Tin tức

57

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

13.34

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Kiên Giang

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.36
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.48
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.86
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.63
Điểm số PGI 13.34
Xếp hạng 57
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Kiên Giang
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.36
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.48
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.86
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.63
So sánh - Kiên Giang với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2022
An Giang 14.43
Bạc Liêu 13.64
Bến Tre 12.72
Cà Mau 12.80
Cần Thơ 14.90
Đồng Tháp 14.33
Hậu Giang 14.11
Kiên Giang 13.34
Long An 15.04
Sóc Trăng 13.36
Tiền Giang 13.43
Trà Vinh 17.67
Vĩnh Long 15.27
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Kiên Giang
Năm Rankings
2022 57
Điểm số PGI của Kiên Giang
Năm Điểm số PGI
2022 13.34