Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Lạng Sơn

Vùng Miền Núi Phía Bắc

Hồ sơ PGI 2022 Xếp hạng 2

Dữ liệu PGI Tin tức

2

Hồ sơ PGI 2022 Điểm số

17.31

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Lạng Sơn

Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 5.37
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.46
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.57
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.95
Điểm số PGI 17.31
Xếp hạng 2
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Lạng Sơn
Năm 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 5.37
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 5.46
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.57
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.95
So sánh - Lạng Sơn với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Năm 2022
Bắc Giang 16.43
Bắc Kạn 16.48
Cao Bằng 15.88
Điện Biên 14.55
Hà Giang 15.67
Hòa Bình 14.45
Lai Châu 15.75
Lạng Sơn 17.31
Lào Cai 16.17
Phú Thọ 14.70
Sơn La 15.13
Thái Nguyên 16.05
Tuyên Quang 13.06
Yên Bái 15.24
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Lạng Sơn
Năm Rankings
2022 2
Điểm số PGI của Lạng Sơn
Năm Điểm số PGI
2022 17.31