Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

PGI CỦA TỈNH

Bạc Liêu

Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long

Hồ sơ PGI 2023 Xếp hạng N/A

Dữ liệu PGI Tin tức

N/A

Hồ sơ PGI 2023 Điểm số

N/A

Xếp hạng trong Chỉ số Xanh cấp tỉnh (1-63) Bạc Liêu

Năm 2023 2022
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 6.80 3.44
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 6.13 4.94
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 4.02 3.90
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 4.76 1.39
Điểm số PGI N/A 13.64
Xếp hạng N/A 51
4 Chỉ số thành phần của PGI (1-100) - Bạc Liêu
Năm 2022 2023
Giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của BĐKH 3.44 6.80
Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu 4.94 6.13
Vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường 3.90 4.02
Chính sách ưu đãi và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường 1.39 4.76
So sánh - Bạc Liêu với các tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long
Năm 2023 2022
An Giang N/A 14.43
Bạc Liêu N/A 13.64
Bến Tre 22.60 12.72
Cà Mau N/A 12.80
Cần Thơ 22.77 14.90
Đồng Tháp 22.75 14.33
Hậu Giang 23.18 14.11
Kiên Giang N/A 13.34
Long An 23.07 15.04
Sóc Trăng 22.40 13.36
Tiền Giang 22.91 13.43
Trà Vinh 22.93 17.67
Vĩnh Long 23.18 15.27
Xếp hạng PCI theo thời gian của - Bạc Liêu
Năm Rankings
2023 N/A
2022 51
Điểm số PGI của Bạc Liêu
Năm Điểm số PGI
2023 N/A
2022 13.64