The Provincial Competitiveness Index

Tiếng Việt

PCI Subindices of 63 provincescities

Province Entry Costs Access to land Transparency Time Costs Informal Charges Policy Bias Proactivity Business Support Services Labor Policy Law & Order PCI Score PCI Ranking PCI Tier
HCMC N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Quang Ninh 7.16 7.00 7.20 7.89 7.10 7.69 7.96 6.68 7.95 7.58 73.40 1 Rất tốt
Dong Thap 6.37 7.67 7.27 8.40 7.64 8.01 8.37 6.76 6.56 7.76 72.10 2 Rất tốt
Vinh Long 7.91 7.89 6.62 8.74 8.29 7.40 6.71 6.75 6.60 7.51 71.30 3 Rất tốt
Bac Ninh 6.88 7.55 7.02 7.23 7.24 7.51 7.34 6.62 7.03 7.91 70.79 4 Rất tốt
Da Nang 7.89 7.44 6.59 7.08 6.75 5.32 6.76 6.76 7.99 6.99 70.15 5 Rất tốt
Quang Nam 7.20 7.46 7.12 7.15 6.53 6.59 7.32 6.80 6.67 7.73 69.42 6 Tốt
Ben Tre 7.01 7.02 6.87 8.80 8.01 7.46 7.48 6.34 6.07 7.80 69.34 7 Tốt
Long An 7.05 7.33 6.55 7.74 6.79 7.35 7.40 7.16 6.20 7.57 68.82 8 Tốt
Ha Noi 7.98 6.63 6.60 7.18 5.94 5.39 5.96 7.06 7.91 6.30 68.80 9 Tốt
Hai Phong 7.14 6.90 6.50 5.71 6.11 6.44 6.07 6.85 8.24 6.66 68.73 10 Tốt
Can Tho 6.51 7.17 6.64 7.99 6.57 6.11 6.51 6.95 7.01 6.94 68.38 11 Tốt
Thai Nguyen 7.36 6.07 6.69 6.63 6.31 6.59 6.55 6.05 7.88 7.13 67.71 12 Tốt
Binh Duong 6.83 7.67 6.68 6.89 6.11 5.78 6.56 6.57 7.41 6.14 67.38 13 Tốt
Tay Ninh 7.70 7.68 6.75 7.88 6.71 7.19 6.56 6.27 6.15 6.97 67.05 15 Tốt
BRVT 5.86 6.95 6.87 7.30 6.46 6.31 6.02 6.87 6.82 6.32 66.96 16 Tốt
Vinh Phuc 8.65 6.38 6.73 7.21 6.61 6.33 6.39 6.10 6.87 6.52 66.75 17 Khá
Nghe An 7.78 6.63 6.95 6.74 5.86 6.57 5.79 6.57 6.86 6.55 66.64 18 Khá
Binh Dinh 8.03 7.18 6.95 6.57 7.05 6.44 6.84 5.61 6.72 6.81 66.56 19 Khá
TT-Hue 7.11 6.66 6.57 6.56 6.40 6.69 6.61 5.98 7.35 6.96 66.50 20 Khá
An Giang 7.05 7.84 7.44 7.63 6.55 6.69 6.88 5.58 6.31 6.39 66.44 21 Khá
Lam Dong 7.14 7.00 6.82 7.31 7.04 6.00 6.24 6.13 6.50 6.89 66.23 22 Khá
Dong Nai 7.13 6.06 6.60 8.02 5.57 6.04 5.92 6.88 6.75 6.40 65.82 23 Khá
Thanh Hoa 7.69 6.23 6.91 6.43 6.17 4.81 5.94 6.87 6.71 5.84 65.64 24 Khá
Lao Cai 6.56 7.11 7.26 5.28 5.62 6.06 7.03 5.79 7.28 6.50 65.56 25 Khá
Phu Tho 7.17 7.10 6.49 6.43 5.79 5.64 6.93 6.03 7.15 7.55 65.54 26 Khá
Ha Tinh 8.08 6.14 6.70 6.81 5.71 5.36 6.71 6.29 7.08 6.12 65.46 27 Khá
Thai Binh 7.70 6.30 6.96 7.53 6.26 6.25 6.88 5.60 6.68 6.62 65.38 28 Khá
Khanh Hoa 6.19 7.10 6.75 7.10 6.47 6.00 5.94 6.40 6.70 6.04 65.37 29 Khá
Gia Lai 7.03 6.95 6.60 6.54 5.57 7.18 5.56 7.37 6.08 6.06 65.34 30 Khá
Binh Thuan 7.27 6.67 6.30 6.71 6.85 6.83 6.52 6.46 6.50 5.92 65.33 31 Khá
Tuyen Quang 8.00 7.08 6.88 6.57 6.29 5.86 6.17 5.38 6.83 7.65 65.13 32 Khá
Nam Dinh 8.23 6.28 6.55 6.40 5.80 6.24 6.05 6.25 6.87 6.71 65.09 33 Khá
Ha Nam 7.09 6.79 6.59 6.79 5.35 4.55 6.75 6.88 6.90 6.00 65.07 34 Khá
Kien Giang 6.45 7.16 6.79 8.14 7.28 6.47 6.15 5.71 5.90 7.46 64.99 35 Khá
Yen Bai 7.98 6.11 6.75 6.78 5.77 6.35 6.23 6.06 6.65 7.14 64.98 36 Khá
Ninh Thuan 7.61 6.63 6.57 7.48 6.36 6.33 6.56 6.27 6.23 6.15 64.89 37 Khá
Dak Lak 6.94 6.44 6.80 6.49 5.34 5.88 5.62 6.93 6.75 5.67 64.81 38 Khá
Ninh Binh 6.74 6.98 6.39 7.04 5.81 6.11 6.25 5.63 7.29 7.18 64.58 39 Khá
Bac Giang 6.78 6.84 6.85 6.52 6.06 5.45 6.98 5.43 7.19 6.38 64.47 40 Khá
Quang Ngai 8.23 6.65 6.96 6.56 5.93 5.46 5.90 6.17 6.24 6.49 64.33 41 Khá
Hau Giang 7.74 6.33 6.56 8.12 7.01 6.27 7.15 5.69 5.82 6.37 64.14 42 Khá
Phu Yen 8.55 6.28 6.47 6.91 6.16 5.26 5.50 6.68 6.39 5.27 64.14 43 Khá
Dien Bien 7.30 6.21 6.71 6.54 4.71 6.98 5.60 6.46 6.60 7.08 64.11 44 Khá
Ca Mau 8.10 6.69 6.64 6.89 6.28 5.26 5.64 6.77 5.68 6.67 64.10 45 Khá
Tien Giang 6.60 7.01 6.34 7.29 6.34 5.65 6.32 6.58 6.08 6.27 63.91 46 Khá
Hai Duong 7.45 7.42 6.33 6.13 4.88 6.35 6.03 6.16 7.21 5.71 63.85 47 Khá
Hoa Binh 6.55 6.46 6.34 6.33 6.21 6.61 6.09 5.97 6.92 6.31 63.84 48 Khá
Quang Tri 7.17 7.36 6.99 6.68 6.37 5.72 5.84 4.85 7.17 6.10 63.84 49 Khá
Lang Son 7.81 6.65 6.54 6.16 5.79 7.25 6.26 5.61 6.46 7.41 63.79 50 Trung bình
Bac Lieu 7.65 7.44 6.36 7.07 6.03 7.02 6.25 5.77 6.26 6.52 63.78 51 Trung bình
Quang Binh 7.99 6.53 6.63 6.87 6.20 4.93 6.39 5.92 6.44 6.34 63.71 52 Trung bình
Soc Trang 7.15 7.10 6.61 7.97 7.00 7.60 6.86 5.42 5.48 6.71 63.70 53 Trung bình
Cao Bang 7.46 5.18 6.75 5.69 5.43 6.35 5.26 6.48 6.80 6.45 63.69 54 Trung bình
Hung Yen 6.18 7.85 5.98 5.85 6.33 6.83 5.95 6.17 6.80 6.08 63.60 55 Trung bình
Kon Tum 7.64 7.48 6.45 6.38 5.95 6.85 5.79 5.74 6.60 5.82 63.54 56 Trung bình
Son La 7.67 6.41 6.57 5.82 6.12 7.87 6.80 6.03 5.60 7.16 63.38 57 Trung bình
Tra Vinh 7.52 6.94 6.31 8.20 7.26 6.45 6.73 5.62 5.45 6.53 63.20 58 Trung bình
Bac Kan 6.81 5.76 6.80 5.15 5.57 7.65 5.77 5.23 7.05 6.99 62.80 59 Trung bình
Ha Giang 7.81 6.61 6.34 7.15 5.58 6.94 6.08 5.81 6.09 6.55 62.62 60 Trung bình
Binh Phuoc 6.93 7.39 6.41 5.93 5.69 6.44 5.39 5.85 6.54 5.72 62.21 61 Trung bình
Dak Nong 6.76 7.57 6.50 6.74 5.82 6.69 5.54 5.61 5.45 5.80 60.50 62 Tương đối thấp
Lai Chau 7.72 6.32 6.53 5.66 4.77 6.92 6.79 5.09 5.88 6.98 59.95 63 Tương đối thấp